Posted in 古诗

题西林壁——苏轼

题西林壁 宋代:苏轼 横看成岭侧成峰,远近高低各不同。 不识庐山真面目,只缘身在此山中。

阅读全文 题西林壁——苏轼