Posted in 古文

出师表(前出师表)

三国时期蜀国:诸葛亮   先帝创业未半而中道崩殂,今天下三分,益州疲弊,此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内,忠志之士忘身于外者,盖追先帝之殊遇,欲报之于陛下也。诚宜开张圣听,以光先帝遗德,恢弘志士…

阅读全文 出师表(前出师表)